predaj nových vozidiel Škoda, Volkswagen, Opel a Renault
Keď chcete skutočne tú najnižšiu cenu !!!

Ako kúpiť auto za najnižšiu cenu

4 jednuduché kroky k novému auto za najnižšiu cenu  

1. Nakonfigurujte si vozidlo podľa Vašich predstáv 

Vyberiete si značku vozidla (Škoda, VW, Opel alebo Renault), model, motorizáciu, výbavový stupeň, doplnkovú výbavu a farbu vozidla. Konfiguráciu vykonáte buď podľa aktuálneho cenníka požadovaného vozidla alebo pomocou konfigurátora vozidiel uvedeného na oficiálnych webových stránkach autorizovaného predajcu vozidiel. Na oficiálnych webových stránkach autorizovaného predajcu nájdete aj  odkazy na aktuálne Cenníky vozidiel.  

V prípade, ak máte záujem o inú značku vozidla, ako uvádzame, neváhajte nás kontaktovať. Pokúsime sa o zabezpečenie čo možno najlepšej ceny na Vami požadované vozidlo. 

Pár príkladov vybraných konfigurácií vozidiel nájdete aj na našom webe v časti "Naša ponuka"

Poznámka: Skúšobnú jazdu na Vami požadované vozidlo vykonáte u predajcu vozidiel.

  

2. informáciu o nakonfigurovanom vozidle nám zašlete e-mailom                             

e-mailové adresy našich predajcov nájdtete v časti Kontakty

Konfigurácie nám môžete posielať každý deň.

V prípade, ak máte na Vami požadované vozidlo už vypracovanú cenovú ponuku od autorizovaného predajcu nových vozidiel, budeme radi, ak nám  túto ponuku zašlete. Na základe Vami zaslanej ponuky budeme môcť lepšie vyjednávať ešte výhodnejšiu cenu u autorizovaného predajcu nových vozidiel.

 

3. na základe Vašej konfigurácie Vám vypracujeme cenovú ponuku                         

Cenovú ponuku najprv zašleme autorizovanému predajcovi vozidiel. Ten za základe Vašej konfigurácie alebo Vami zaslanej cenovej ponuky vypracuje cenovú ponuku pre našu spoločnosť. Vypracovanú cenovú ponuku aj s výškou našej odmeny za sprostredkovanie zľavy na kúpu nového vozidla Vám v najbližšom možnom termíne zašleme na Váš e-mail, spravidla do 3 pracovných dní. Výsledná cena za vozidlo aj s našou odmenou môže byť až o 15% nižšia ako je akciová cena, za ktorú by ste vozidlo kúpili bez našej spoluúčasti. Výška zľavy samozrejme závisí od značky vozidla, od modelu vozidla a aj od požadovanej výbavy vozidla. V prípade nejasností sa s Vami stretneme a zodpovieme si všetky Vaše otázky a dotazy.

V našej cenovej ponuke uvádzame:

  • nákupnú cenu vozidla, za ktorú získa naša spoločnosť dané vozidlo od aurotizovaného predajcu vozidiel,
  • sumu odmeny za sprostredkovanie zľavy na kúpu nového vozidla za nákupnú cenu,
  • našu cenu - naša cena je súčet nákupnej ceny vozidla, za ktorú získa naša spoločnosť dané vozidlo od autorizovaného predajcu vozidiel a našej odmeny za sprostredkovanie zľavy na kúpu nového vozidla. 

 

4. ...a ak sa Vám naša ponuka bude páčiť, príde k objednaniu Vášho nového vozidla prostredníctvom našej spoločnosti

 

Objednanie vozidla cez našu spoločnosť

Ak sa Vám bude naša cenová ponuka páčiť, niektorí z našich obchodných zástupcov sa s Vami stretne za účelom uzatvorenia Objednávky na sprostredkovanie zľavy pri kúpe nového vozidla, ktorej vzor nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie 

Objednávka na sprostredkovanie zľavy pri kúpe nového vozidla obsahuje:

  • nákupnú cenu vozidla, za ktorú získa naša spoločnosť Vami požadované vozidlo od aurotizovaného predajcu vozidiel a za ktorú si vozidlo kupujete,
  • sumu dohodnutej odmeny za sprostredkovanie zľavy na kúpu vozidla za cenu stanovenú pre našu spoločnosť,
  • ostatné náležitosti ako sú napr. všeobecné obchodné podmienky

Pri uzatváraní "Objednávky na sprostredkovanie zľavy pri kúpe nového vozidla" (ďalej len "Objednávka") Vám bude vystavená Zálohová faktúra  na uhradenie zálohy na Odmenu za sprostredkovanie zľavy na kúpu nového vozidla. Suma zálohy je spravidla stanovená vo výške 20 % zo sumy dohodnutej Odmeny za sprostrekovanie zľavy na kúpu nového vozidla a slúži na čiastočné pokrytie našich nákladov súvísiacich s vybavovaním Vašej Objednávky. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť v deň uzatvorenia Objednávky s našou spoločnosťou a môžete ju uhradiť buď v hotovosti pri uzatváraní Objednávky, pričom Vám bude vystavený Pokladničný doklad - alebo ju môžete uhradiť Bankovým prevodom. V prípade úhrady bankovým prevodom je potrebné doručiť nám doklad o zaplatení Zálohovej faktúry, ktorý Vám vystaví Vaša banka.

Zvyšná (nezaplatená) suma z Odmeny za sprostredkovanie zľavy na kúpu nového vozidla Vám bude vyfaktorovaná v deň podpisu Záväznej objednávky na kúpu nového vozidla u autorizovaného predajcu nových vozidiel. Termín splatnosti Faktúry je spravidla do 3 dní odo dňa uzatvorenia Záväznej objednávky na kúpu vozidla u autorizovaného predajcu vozidiel, teda do 3 dní odo dňa dodania služby. Platbu môžete uskutočniť buď v hotovosti alebo bankovým prevodom.

Okamžite po uhradení Zálohovej faktúry začneme s vybavovaním Vašej objednávky. Vašu Objednávku sme zaviazaný vybaviť v lehote do 15 dní odo dňa uzatvorenia Ojednávky na sprostredkovanie zľavy pri kúpe nového vozidla s našou spoločnosťou.

Následne si s Vami dohodne termín stretnutia u autorizovaného predajcu vozidiel. Predajca vozidiel s Vami uzatvorí Záväznú objednávku na kúpu Vami požadovaného vozidla za cenu stanovenú pre našu spoločnosť. 

Poznámka: Autorizovaný predajca vozidiel má nárok na finančnú zálohu na vozidlo. Finančná záloha na vozidlo býva spravidla 10% až 20% z objednávanej ceny vozidla. 

 

Je možné financovanie vozidla?

Áno,  nové vozidlo je možné aj prefinancovať.

Vozidlo je totiž objednané priamo u autorizovaného predajcu nových vozidiel vo Vašom mene, preto objednané vozidlo je možné prefinancovať rovnakými formami financovania, aké ponúkajú autorizovaní predajcovia vozidiel.

Požiadavku na vypracovanie ponuky na financovanie vozidla je však potrebné konzultovať priamo s autorizovaným predajcom nových vozidiel po získaní našej cenovej ponuky.

Ak Vám možnosti financovania ponúkané autorizovanými predajcami vozidiel nebudú vyhovovať, môžeme Vám pomôcť zabezpečiť prefinancovanie Vášho nového vozidla (financovanie na 1/3, financovanie na 1/4 alebo financovanie na 1/5, prípadne financovanie vo forme mesačných splátok) prostredníctovm finančných spoločnosťí ako napr. ČSOB Leasing, a. s. alebo TatraLeasing, s. r. o. 

V prípade otázok financovania vozidla nás kontaktujte e-mailom na jomakauf@azet.sk.

 

Prevzatie vozidla                                                         

Autorizovaný predajca vozidiel alebo náš obchodný zástupca Vás budú informovať, kedy príde Vami objednané vozidlo k autorizovanému predajcovi vozidiel do showroomu. Vozidlo si potom prídete prevziať.

Pred prevzatím vozidla je potrebné predajcovi vozidiel zaplatiť zvyšnú časť kúpnej ceny vozidla - kúpnu cenu vozidla platíte bankovým prevodom priamo na bankový účet autorizovaného predajcu vozidiel, ktorý je uvedený na faktúre za vozidlo. Autorizovanému predajcovi vozidiel doručíte doklad o zaplatení, ktorý Vám vystaví Vaša banka. Po doručení dokladu o zaplatení považuje autorizovaný predajca vozidiel platbu za uskutočnenú.

 

A čo na záver?                                                                         

Na záver Vám poprajeme šťastnú cestu bez nehôd a bez závad na Vašom novom vozidle!

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vzor_Objednavky_na_sprostredkovanie_zlavy_pri_kupe_noveho_vozidla.pdf
Sadzobnik_poplatkov.pdf